Aktuelna Situacija

Poštovani posetioče,

 

zadovoljstvo nam je da Vas možemo obavestiti o novinama u radu i ponudi DELTEXa. Proteklih nekoliko meseci prošlo je izuzetno brzo u obostranom upoznavanju DELTEXa sa tržištem ličnih zaštitnih sredstava. Možemo se pohvaliti da je reputacija i tržišna pozicija DELTEXa sa tržišta tekstila u velikoj meri preslikana i na ovo “novo” tržište.

 

DELTEX je dostigao respektabilnu tržišnu poziciju, o čemu svedoči svakodnevno proširivanje baze kupaca i veličine kupovina. U cilju očuvanja ovog položaja, ali i daljeg širenja poslovanja svakodnevno se radi na proširivanju asortimana lične zaštitne opreme, ali i razvoju nečega što možemo nazvati “tekstilni inženjering” (koji se ogleda u sve značajnijem učešću u javnim nabavkama i proizvodnji po porudžbama, kao i savetovanju potencijalnih kupaca u domenu nabavke lične zaštitne opreme).

 

Ovim putem najavljujemo da od novembra 2013. godine proširujemo ponudu rukavica sa novim tipovima rukavica tipa Frankolin (u klasama A, B i strong).

U području tekstila kreirali smo logističku liniju za čoju. Izdvojili bi čoju za bilijarske stolove i izradu lovačkih uniformi i pribora.

Od ostalih proizvoda intenzivno se radi na plasmanu pamučnog pucvala. U vrlo kratkom vremenskom periodu DELTEX će i na ovom području tržištu ponuditi proizvod sa najboljim odnosom cene i kvaliteta.

 

 

 

                                        Direktor

                                       Novaković Zdravko, dipl.ing.

 

Iso 9001

TUV CERTIFIED / ISO 9001