Organizacija

 

Proizvodi DELTEX® i novako® se proizvode u skladu sa našim proizvođačkim specifikacijama na osnovu ugovora sa kompanijama u zemlji i inostravstvu.
Distribucija ličnih zaštitnih sredstava prema maloprodajnim mrežama vrši se putem ovlašćenih distributera.

Upravu kompanije čine Direktora i Zamenik direktora, gospodin Zdravko Novaković i gospodin Srđan Novaković.

Administrativne poslove vrše Asistent direktora i Računovođa.

Ostali zaposleni su angažovani na poslovima logistike, prodaje i marketinga.

Kontakti sa velikim kupcima i krajnjim korisnicima ostvaruju se i preko Agenata prodaje.

Iso 9001

TUV CERTIFIED / ISO 9001